Jak odzyskać dług

W ciągu ostatnich lat można było odnotować spory wzrost dobrobytu. Natomiast jak pokazywały badania polskie gospodarstwa domowe nie posiadają żadnych oszczędności, a ów dobrobyt jest w znacznej mierze sfinansowany kredytem. Na nieszczęście brak poduszki finansowej powoduje że w obliczu najmniejszych trudności (np utraty pracy przez jednego z członków rodziny), ukazują się zaległości w spłatach rat. Problem tyczy się także wszelkich abonamentów i innych opłat stałych.

Odzyskiwanie długów odbywa się na wiele możliwości (sprawdź ściąganie długów). O ile wierzycielem jest bank, firma windykacyjna nie jest potrzebna. Banki bowiem dysponują bankowym tytułem egzekucyjnym. Inni wierzyciele muszą przejść długą drogę prawną, aby ich wierzytelności stały się wymagalne. Dlatego popularne jest sprzedawanie długów wyspecjalizowanym podmiotom, dzięki którym windykacja należności nie jest już kłopotem pierwotnego wierzyciela.

Dłużnikami są nie tylko konsumenci ale również firmy. W tym momencie zatory płatnicze są jedną z największych przeszkód dla rozwoju polskiej gospodarki. Gdy główny wykonawca nie wywiązuje się ze indywidualnych zobowiązań, kwestie ma także cały łańcuch poddostawców. Najłatwiej jest egzekwować dług w firmie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, ponieważ właściciel odpowiada swoim prywatnym majątkiem (więcej windykacja małych zadłużeń). Natomiast spółki częściej mogą być tylko wydmuszkami pozbawionymi majątku. W takiej sytuacji windykacja ma możliwość być bardzo utrudniona. Ażeby wejść na majątek wspólników i zarządu powinno się przed sądem udowodnić im złą wolę.

Zobacz: odzyskiwanie należności.