Pomoc w uzyskaniu wysokiego odszkodowania po wypadku 

Według obowiązujących przepisów w naszym kraju, każdy kierowca jest zobowiązany do zapłacenia składki od odpowiedzialności cywilnej, czyli OC. Składka ta chroni nie kierowcę, ale wszystkie potencjalne ofiary jego jazdy na drodze. O ile staliście się  stroną poszkodowaną w wypadku samochodowym, to macie prawo domagać się odszkodowania.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej chroni zarówno wasz samochód osobowy, jak i wasze zdrowie. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku macie prawo domagać się odszkodowania stosownego do poniesionych przez was strat. Nie musicie też martwić się o sprawcę wypadku. Pieniądze zostaną wam wypłacone przez jego ubezpieczyciela, dlatego nie będziecie narażali nikogo na poniesienie ogromnych konsekwencji inwestycyjnych.
Niestety, niemniej jednak towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce dość niechętnie wypłacają pieniądze dla ofiar wypadków samochodowych. Odszkodowania po wypadku oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe są zazwyczaj niesamowicie zaniżone i absolutnie nieadekwatne do wyrządzonej straty. Jeżeli już nie zgadzacie się z wysokością odszkodowania oferowanego wam przez zakład ubezpieczeń, to warto wejść na drogę sądową. W kwestii odszkodowań  też warto dodać o tym, że przysługują wam środki finansowe nie tylko na terenie naszego kraju. Jeśli mieliście wypadek w kraju, w którym obowiązuje Zielona Karta, to również możecie domagać się środków majątkowych od zakładu ubezpieczeń sprawcy wypadku. Analogicznie sytuacja wygląda w sytuacji, kiedy wypadek odbył się w Polsce, ale sprawca wypadku samochodowego wywodzi się z innego kraju.

Więcej informacji: pomoc w odszkodowaniu.