Reklama w Internecie – konwersja

Współcześnie Internet jest coraz istotniejszym elementem mojej kultury, a w związku z tym odgrywa również ważną rolę w marketingu. Reklama nadaje cielesny kształt pragnieniom, zapowiada ich możliwe spełnienie (dzięki posiadaniu jakiegoś produktu). Reklama stała się współcześnie narzędziem perswazji i manipulacji społecznej o podobnej sile oddziaływania do politycznej perswazji.
Jej niebezpieczeństwo opiera się przede wszystkim na obietnicy lepszego życia i świata, łatwości dostępu do różnorodnych dóbr oraz dodatkowo powszechności. Reklama stała się nieodłącznym elementem mediów, natomiast jej skuteczność zależy głównie od tego, ilu użytkowników ją zobaczy i zapamięta (e-marketing). Aktualnie dlatego w dobie Internetu w szczególności dużą rolę odgrywają profesjonalnie wykonane strony internetowe oraz atrakcyjne, przyciągające uwagę odbiorców strony www. E-marketing jest obecnie jedną z najlepiej rozpowszechnionych metod promocji, ponieważ nasza aktywność w sporej mierze przeniosła się do przestrzeni wirtualnej, a w związku z tym reklama także musiała dostosować swoje sposoby oddziaływania (e-marketing). Reklama niejako otacza odbiorcę przy pomocy obrazu, dźwięku i literalnego sensu przekazu. Język promocji jest więc zespołem zintegrowanych działań językowych i pozawerbalnych. Reklama, choćby ma sprawiać wrażenie spontanicznej, jest wcześniej przygotowywana, a więc także witryny internetowe muszą być efektem dokładnych, zaplanowanych działań, dzięki którym producent dotrze do odbiorcy i nawiąże z nim kontakt.

Więcej: strony internetowe.