Segregacja odpadów drogą do oszczędności – transport odpadów

Od lipca 2013 roku w Polsce został wprowadzony powszechny i obowiązkowy systemu odbioru odpadów. Dostosowując prawo krajowe do regulacji obowiązujących na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, Polski ustawodawca przerzucił ciężar zadania organizacji odbioru odpadów z przedsiębiorstw zajmujących się odbiorem śmieci na samorządy gminne.

Spora większość z nich zdecydowała się natomiast na objęcie obligatoryjnym systemem tylko odpadów powstających w domach swoich. Odbiór odpadów od firm i przedsiębiorstw dalej pozostał w sferze wolnego rynku, stąd także podmioty te mają obowiązek gwarancję odbioru osobistych odpadów w indywidualny sposób. Cyfra firm działających na rynku zmniejszyła się wraz z wprowadzeniem nowych regulacji. Odbiór odpadów przestał być żyłą złota, jak to należy było w czasie sprzed reformy, toteż część podmiotów nie mogąc poradzić sobie w nowej sytuacji musiała zaprzestać działalność. W ten metodę wybór usługobiorców w dużym stopniu się zawęził. Z drugiej natomiast strony nowa sytuacja wymusiła na podmiotach z branży odbioru odpadów i recyklingu konieczność rozszerzenia swojego profilu działalności. Stąd też w tym momencie przerób odpadów i odzyskiwanie materiałów do ponownego użytku stał się dla części z nich podstawowym źródłem dochodów. Przedsiębiorstwa działające w różnorakich branżach łączy jedno – prawie każde produkuje odpady. Nowa sytuacja zaistniała na rynku odpadów i recyklingu otwiera przed nimi bezsporne opcje realizowania oszczędności. Podmioty świadczące odbiór odpadów przemysłowych są skłonne odejść od pobierania opłat, albo wręcz zapłacić, jeśli odbierane odpady będą rozdzielone na frakcje, co pozwoli wybieranie wielu odpadów zdatnych do recyklingu już na etapie wizyty u obsługiwanego przedsiębiorstwa. Stąd również opłaca się prowadzić segregację odpadów w firmie, i to dosłownie w sposób głębszy niż jest to zwyczajowo przyjęte.

Dodatkowe informacje: odbiór odpadów przemysłowych.